unia
prow 2014 2020
Leader

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja “Warsztat Muzyczny” mająca na celu podjęcie działalności gospodarczej w zakresie pozaszkolnych form edukacji muzycznej i utrzymanie jej przez okres związania z celem, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich