Zajęcia grupowe

Zajęcia w warsztacie muzycznym odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Czesne rozbite jest na równe miesięczne raty podane poniżej i nie ulega zmianom w okresie świąt, ferii zimowych (czesne nie obowiązuje dla Gordonek oraz dla osób, które decydują się na zajęcia pojedyncze). 

Zajęcia indywidualne

Najważniejsze informacje FAQ

Aby zapisać się do warsztatu muzycznego należy wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się na dole strony lub skontaktować się z nami telefonicznie /mailowo. Po przesłaniu formularza skontaktujemy się telefonicznie/ smsowo w celu ustalenia pierwszych zajęć.

Następnym krokiem jest uczestnictwo w Castingu/Dniach Otwartych/ Pierwszych zajęciach oraz  kwalifikacja do odpowiedniej grupy wiekowej oraz zaawansowania a następnie podpisanie umowy.

Ponieważ przykładamy ogromną wagę do Państwa zadowolenia i satysfakcji, jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 6 dni w tygodniu, pn-pt w godz. 10-20, sob w godz. 10-15. Gwarantujemy odpowiedź na każdy mail, telefon, sms. Żadna sprawa, nawet ta z pozoru błaha, nie zostaje przez nas zlekceważona, a Państwa opinia jest dla nas podstawą do nieustannych zmian na lepsze.

Prowadzimy zajęcia w Józefowie przy ul. Skłodowskiej 14 oraz on-line.

Nauka w w warsztacie muzycznym może trwać wiele lat. Wszystko zależy od Twoich celów i czasu jaki posiadasz.

Opracowaliśmy autorski program, który pozwala rozpocząć edukację muzyczną dzieciom od 6 miesiąca życia.

Pracujemy zgodnie z harmonogramem roku szkolnego – od września do czerwca.

Terminy wolnych dni/przerw świątecznych/ferii pokrywają się z dniami wolnymi od zajęć obowiązującymi w szkolnictwie publicznym. Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się poniżej w zakładce “Do pobrania”.

Grupy tworzymy na podstawie wieku oraz poziomu zaawansowania uczestników.

Umowa podpisywana jest po pierwszych zajęciach. Otrzymasz ją na miejscu lub e-mailem. Umowa nie obowiązuje osób, które decydują się na lekcje pojedyncze, Gordonki oraz logorytmiki.

Tak. Mamy szeroką gamę zajęć przeznaczonych dla osób dorosłych. Około 30 % naszych uczniów to osoby dorosłe.

Rekomendujemy i namawiamy do rozszerzenia ich o zajęcia umuzykalniające. Są one niezwykle istotne w procesie nauki i pozwalają w pełni wykorzystać lekcję 1:1 na praktykę gry. 

Dla dzieci do 8-ego roku życia umuzykalnienie jest obowiązkowe (informacje znajdziesz na: www.warsztatmuzyczny.pl/kursy)

Zniżka 5% przysługuje na drugi kurs indywidualny, 10% na trzeci kurs indywidualny. Zniżki nie obejmują zajęć grupowych.

Szkoła organizuje dwa koncerty rocznie, podczas których występują nasi uczniowe. Oprócz tego zachęcamy naszych uczniów do udziału w konkursach i festiwalach.

Tak, w przypadku nauki kilku osób z rodziny obowiązuje rabat: 3 % na drugą osobę, 5 % na trzecią osobę

Formularz zapisu

Płatności

Regularne zajęcia:

Należy dokonać płatności przelewem do 5-tego danego miesiąca lub na pierwszych zajęciach danego miesiąca.

Wysokość czesnego jest stała (czesne jest jednakowej wysokości niezależnie od ilości zajęć wypadających w danym miesiącu). Wszystkich uczniów zgodnie z Umową obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia w formie pisemnej.

Brak terminowych wpłat skutkuje zawieszeniem zajęć do czasu uregulowania zaległych należności.

Pojedyncze konsultacje:

Płatność z góry przelewem min. dwa dni robocze przed terminem zajęć. Lekcja zostanie zrealizowana tylko po zaksięgowaniu wpłaty.

Zajęcia można odwołać bez ponoszenia kosztów do 24h przed zajęciami. W innym wypadku opłata zostaje naliczona.

POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: kontakt@warsztatmuzyczny.pl

Dane do przelewu:

Prosimy w treści o wpisanie: Imię i nazwisko UCZNIA, termin zajęć lub miesiąc, za który dokonywana jest opłata

Numer konta:

warsztat muzyczny Agata Frelek

85 1160 2202 0000 0005 0526 4611

Do pobrania

Nieobecności

1. Uczeń uprawniony jest do dwukrotnego przełożenia zaplanowanych zajęć w semestrze, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie nieobecności Ucznia musi być dokonane nie później niż 24h przed danymi zajęciami. W razie prawidłowego zgłoszenia nieobecności zajęcia zostaną odpracowane w terminie indywidualnie ustalonym przez strony. 
 
Zajęcia grupowe: dwa razy w semestrze Uczeń może przyjść do innej grupy, która realizuje ten sam program. Szkoła nie uznaje odejmowania opłat za zajęcia, na których Uczeń nie zjawił się.
 
2. W przypadku nagłej i nieplanowanej niemożności przeprowadzenia zajęć w zaplanowanych terminach z przyczyn leżących po stronie Szkoły (w szczególności nagła choroba lub wypadek nauczyciela), zobowiązuje się ona do niezwłocznego powiadomienia ucznia o takim fakcie. Szkoła uprawniona w takiej sytuacji jest do wyznaczenia nowego terminu na odpracowanie zajęć lub powierzenia ich przeprowadzenia innemu nauczycielowi.
 
3. W przypadku zgłoszenia nieobecności Ucznia w sposób niezgodny z pkt. 1 powyżej lub niestawieniu się Ucznia na zaplanowane zajęcia Uczniowi nie przysługuje prawo żądania odpracowania takich zajęć lub zwrotu opłaty za nie.
 
4. Umówienie zajęć oznacza akceptację powyższych zasad.