Najważniejsze informacje FAQ

Aby zapisać się do warsztatu muzycznego należy wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się na dole strony lub skontaktować się z nami telefonicznie /mailowo. Po przesłaniu formularza skontaktujemy się telefonicznie/ smsowo w celu ustalenia pierwszych zajęć.

Następnym krokiem jest uczestnictwo w Castingu/Dniach Otwartych/ Pierwszych zajęciach oraz  kwalifikacja do odpowiedniej grupy wiekowej oraz zaawansowania a następnie podpisanie umowy.

Ponieważ przykładamy ogromną wagę do Państwa zadowolenia i satysfakcji, jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 6 dni w tygodniu, pn-pt w godz. 10-20, sob w godz. 10-15. Gwarantujemy odpowiedź na każdy mail, telefon, sms. Żadna sprawa, nawet ta z pozoru błaha, nie zostaje przez nas zlekceważona, a Państwa opinia jest dla nas podstawą do nieustannych zmian na lepsze.

Prowadzimy zajęcia w Józefowie przy ul. Skłodowskiej 14 oraz on-line.

Nauka w w warsztacie muzycznym może trwać wiele lat. Wszystko zależy od Twoich celów i czasu jaki posiadasz.

Opracowaliśmy autorski program, który pozwala rozpocząć edukację muzyczną dzieciom od 6 miesiąca życia.

Pracujemy zgodnie z harmonogramem roku szkolnego – od września do czerwca.

Terminy wolnych dni/przerw świątecznych/ferii pokrywają się z dniami wolnymi od zajęć obowiązującymi w szkolnictwie publicznym. Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się poniżej w zakładce “Do pobrania”.

Grupy tworzymy na podstawie wieku oraz poziomu zaawansowania uczestników.

Umowa podpisywana jest po pierwszych zajęciach. Otrzymasz ją na miejscu lub e-mailem. Umowa nie obowiązuje osób, które decydują się na lekcje pojedyncze, Gordonki oraz logorytmiki.

Tak. Mamy szeroką gamę zajęć przeznaczonych dla osób dorosłych. Około 30 % naszych uczniów to osoby dorosłe.

Rekomendujemy i namawiamy do rozszerzenia ich o zajęcia umuzykalniające. Są one niezwykle istotne w procesie nauki i pozwalają w pełni wykorzystać lekcję 1:1 na praktykę gry. 

Dla dzieci do 8-ego roku życia umuzykalnienie jest obowiązkowe (informacje znajdziesz na: www.warsztatmuzyczny.pl/kursy)

Zniżka 5% przysługuje na drugi kurs indywidualny, 10% na trzeci kurs indywidualny. Zniżki nie obejmują zajęć grupowych.

Szkoła organizuje dwa koncerty rocznie, podczas których występują nasi uczniowe. Oprócz tego zachęcamy naszych uczniów do udziału w konkursach i festiwalach.

Tak, w przypadku nauki kilku osób z rodziny obowiązuje rabat: 5 % na drugą osobę, 10 % na trzecią osobę

Formularz zapisu

Płatności

Regularne zajęcia:

Należy dokonać płatności przelewem do 5-tego danego miesiąca lub na pierwszych zajęciach danego miesiąca.

Wysokość czesnego jest stała (czesne jest jednakowej wysokości niezależnie od ilości zajęć wypadających w danym miesiącu). Wszystkich uczniów zgodnie z Umową obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia w formie pisemnej.

Brak terminowych wpłat skutkuje zawieszeniem zajęć do czasu uregulowania zaległych należności.

Pojedyncze konsultacje:

Płatność z góry przelewem min. dwa dni robocze przed terminem zajęć. Lekcja zostanie zrealizowana tylko po zaksięgowaniu wpłaty.

Zajęcia można odwołać bez ponoszenia kosztów do 24h przed zajęciami. W innym wypadku opłata zostaje naliczona.

POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: kontakt@warsztatmuzyczny.pl

Dane do przelewu:

Prosimy w treści o wpisanie: Imię i nazwisko UCZNIA, termin zajęć lub miesiąc, za który dokonywana jest opłata

Numer konta:

warsztat muzyczny Agata Frelek

85 1160 2202 0000 0005 0526 4611

Do pobrania

Nieobecności

1. Uczeń uprawniony jest do dwukrotnego przełożenia zaplanowanych zajęć w semestrze, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie nieobecności Ucznia musi być dokonane nie później niż 24h przed danymi zajęciami. W razie prawidłowego zgłoszenia nieobecności zajęcia zostaną odpracowane w terminie indywidualnie ustalonym przez strony. 
 
Zajęcia grupowe: dwa razy w semestrze Uczeń może przyjść do innej grupy, która realizuje ten sam program. Szkoła nie uznaje odejmowania opłat za zajęcia, na których Uczeń nie zjawił się.
 
2. W przypadku nagłej i nieplanowanej niemożności przeprowadzenia zajęć w zaplanowanych terminach z przyczyn leżących po stronie Szkoły (w szczególności nagła choroba lub wypadek nauczyciela), zobowiązuje się ona do niezwłocznego powiadomienia ucznia o takim fakcie. Szkoła uprawniona w takiej sytuacji jest do wyznaczenia nowego terminu na odpracowanie zajęć lub powierzenia ich przeprowadzenia innemu nauczycielowi.
 
3. W przypadku zgłoszenia nieobecności Ucznia w sposób niezgodny z pkt. 1 powyżej lub niestawieniu się Ucznia na zaplanowane zajęcia Uczniowi nie przysługuje prawo żądania odpracowania takich zajęć lub zwrotu opłaty za nie.
 
4. Umówienie zajęć oznacza akceptację powyższych zasad.